Path A waY


211,830

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 128 TH แปลไทย1 วัน ที่แล้ว4361
อ่าน Path A waY ตอนที่ 127 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว4165
อ่าน Path A waY ตอนที่ 126 TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว4838
อ่าน Path A waY ตอนที่ 125 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว5061
อ่าน Path A waY ตอนที่ 124 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว5604
อ่าน Path A waY ตอนที่ 123 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว4854
อ่าน Path A waY ตอนที่ 122 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว6676
อ่าน Path A waY ตอนที่ 121 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว5893
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4983
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4831
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว7072
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว5796
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว6798
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7462
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว8774
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว8119
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว7695
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว7646
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว11028
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว7663
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว5185
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว5655
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4269
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว5091
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว6261
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5792
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว6663
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5748
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5968
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5943
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5654
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5654
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5561
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5125
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว8110
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว9951
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6021
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว8329
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว8767
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว9667
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8399
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8613
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว9842
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว9017
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว15815
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว13340
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว11335
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8764
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว10784
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8687
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว9382
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว10057
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8859
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว9475
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว10166
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว10614
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว9592
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว10020
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว11375
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9668
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว10834
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14903
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว12397
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11955
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11117
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11767
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12026
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12799
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12873
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว11199
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว11945
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว12035
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว17172
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14868
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14772
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14656
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว15706
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว13156
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว12852
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว11637
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12498
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12667
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13982
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว15122
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว15553
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว15229
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15776
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13777
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14639
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14052
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13211
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13777
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14233
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14811
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14843
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16155
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14940
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15875
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14973
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13850
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14005
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15218
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16555
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16326
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว21499
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14022
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14171
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13479
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14252
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13696
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13731
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14112
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13775
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13957
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13820
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14375
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว17586
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14919
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16757
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16923
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว17007
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16865
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว17851
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว18452
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19358
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว21618
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว21456
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว81178

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด