Path A waY


181,884

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย6 วัน ที่แล้ว3856
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว4040
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว6179
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว5381
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว6463
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว7103
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว7796
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว7801
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว7331
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว7332
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว10679
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว7391
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4937
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว5359
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3945
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4889
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว6050
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว5567
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว6435
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว5514
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว5741
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว5757
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว5478
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว5465
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว5371
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4953
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว7905
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว9683
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5838
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว8143
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว8573
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว9504
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว8237
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว8447
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว9691
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว8850
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว15629
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว13134
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว11166
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว8571
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว10607
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว8524
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว9206
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว9890
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8687
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว9304
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว10007
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว10458
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว9318
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว9883
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว11172
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว9523
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว10658
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว14706
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว12190
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว11689
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว10945
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว11587
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว11844
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว12615
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว12693
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว11040
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว11737
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว11845
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว16968
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว14726
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว14533
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14420
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว15500
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว12961
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว12639
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11151
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว12304
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว12469
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว13749
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว14894
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว15311
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว14989
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว15527
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13544
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14414
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13767
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13011
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13545
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13954
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14552
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14606
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว15900
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14678
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว15616
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14648
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13621
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13689
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14954
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว16297
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว16058
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว21181
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13788
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13887
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13279
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13956
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13443
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13439
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13807
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13484
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13667
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13492
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14048
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว17250
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14557
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว16286
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว16528
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว16614
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว16359
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว17300
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว17910
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว18624
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว20599
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว20153
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว74971

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด