Shingeki no Kyojin: Before the Fall


80,297

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว2450
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว5997
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2341
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2132
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว1962
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4160
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว5012
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว5794
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว5341
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว2748
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4712
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว7005
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว6111
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว4611
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว6154
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว6576
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5371
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6583
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว3002
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว4788
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว7676
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว8883
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว8245
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว10874
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว10062
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว10605
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว11653
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว7036
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6758
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว12248
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว13031
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15625
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13869
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว10812
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12016
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว10042
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12858
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13269
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15064
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15627
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15370
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว25727
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว23377

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด