Buyuden


5,305

ข้อมูลการ์ตูน Buyuden

ชื่ออื่นๆ : Buyuuden

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2011

เรื่องย่อ :

ชายหนุ่มผู้ที่เก่งไปทุกเรื่อง รู้สึกเซงกับชีวิต ที่มีแต่เรื่องน่าเบื่อ กลับต้องเปลี่ยนไป เมื่อไปตกหลุมรักกับผู้หญิงที่ชื่นชอบกีฬาชกมวย

อ่าน Buyuden, อ่านการ์ตูน Buyuden, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Buyuden, มังงะ Buyuden, Buyuden TH อัพเดทล่าสุด, Buyuden manga, Buyuden แปลไทย, Buyuden ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Buyuden ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Buyuuden
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Buyuden ตอนที่ 78 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1158
อ่าน Buyuden ตอนที่ 77 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว751
อ่าน Buyuden ตอนที่ 76 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว724
อ่าน Buyuden ตอนที่ 75 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว686
อ่าน Buyuden ตอนที่ 74 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว614
อ่าน Buyuden ตอนที่ 73 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว676
อ่าน Buyuden ตอนที่ 72 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว667
อ่าน Buyuden ตอนที่ 71 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว693
อ่าน Buyuden ตอนที่ 70 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว717
อ่าน Buyuden ตอนที่ 69 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว720
อ่าน Buyuden ตอนที่ 68 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว678
อ่าน Buyuden ตอนที่ 67 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว660
อ่าน Buyuden ตอนที่ 66 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว713
อ่าน Buyuden ตอนที่ 65 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว692
อ่าน Buyuden ตอนที่ 64 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว592
อ่าน Buyuden ตอนที่ 63 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว631
อ่าน Buyuden ตอนที่ 62 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว690
อ่าน Buyuden ตอนที่ 61 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว675
อ่าน Buyuden ตอนที่ 60 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว703
อ่าน Buyuden ตอนที่ 59 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว696
อ่าน Buyuden ตอนที่ 58 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว703
อ่าน Buyuden ตอนที่ 57 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว700
อ่าน Buyuden ตอนที่ 56 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว739
อ่าน Buyuden ตอนที่ 55 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว745
อ่าน Buyuden ตอนที่ 54 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว786
อ่าน Buyuden ตอนที่ 53 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว741
อ่าน Buyuden ตอนที่ 52 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว730
อ่าน Buyuden ตอนที่ 51 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว760
อ่าน Buyuden ตอนที่ 50 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว749
อ่าน Buyuden ตอนที่ 49 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว685
อ่าน Buyuden ตอนที่ 48 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว741
อ่าน Buyuden ตอนที่ 47 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว688
อ่าน Buyuden ตอนที่ 46 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว713
อ่าน Buyuden ตอนที่ 45 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว686
อ่าน Buyuden ตอนที่ 44 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว637
อ่าน Buyuden ตอนที่ 43 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว744
อ่าน Buyuden ตอนที่ 42 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว767
อ่าน Buyuden ตอนที่ 41 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว728
อ่าน Buyuden ตอนที่ 40 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว807
อ่าน Buyuden ตอนที่ 39 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว804
อ่าน Buyuden ตอนที่ 38 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว775
อ่าน Buyuden ตอนที่ 37 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว740
อ่าน Buyuden ตอนที่ 36 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว707
อ่าน Buyuden ตอนที่ 35 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว757
อ่าน Buyuden ตอนที่ 34 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว771
อ่าน Buyuden ตอนที่ 33 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว746
อ่าน Buyuden ตอนที่ 32 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว811
อ่าน Buyuden ตอนที่ 31 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว738
อ่าน Buyuden ตอนที่ 30 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว873
อ่าน Buyuden ตอนที่ 29 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว771
อ่าน Buyuden ตอนที่ 28 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว834
อ่าน Buyuden ตอนที่ 27 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว742
อ่าน Buyuden ตอนที่ 26 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว737
อ่าน Buyuden ตอนที่ 25 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว776
อ่าน Buyuden ตอนที่ 24 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว720
อ่าน Buyuden ตอนที่ 23 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว697
อ่าน Buyuden ตอนที่ 22 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว890
อ่าน Buyuden ตอนที่ 21 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว718
อ่าน Buyuden ตอนที่ 20 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว845
อ่าน Buyuden ตอนที่ 19 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว710
อ่าน Buyuden ตอนที่ 18 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว707
อ่าน Buyuden ตอนที่ 17 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว747
อ่าน Buyuden ตอนที่ 16 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว826
อ่าน Buyuden ตอนที่ 15 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว829
อ่าน Buyuden ตอนที่ 14 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว822
อ่าน Buyuden ตอนที่ 13 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว837
อ่าน Buyuden ตอนที่ 12 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว891
อ่าน Buyuden ตอนที่ 11 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว865
อ่าน Buyuden ตอนที่ 10 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1099
อ่าน Buyuden ตอนที่ 9 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1019
อ่าน Buyuden ตอนที่ 8 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1078
อ่าน Buyuden ตอนที่ 7 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว979
อ่าน Buyuden ตอนที่ 6 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1028
อ่าน Buyuden ตอนที่ 5 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1112
อ่าน Buyuden ตอนที่ 4 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1127
อ่าน Buyuden ตอนที่ 3 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1305
อ่าน Buyuden ตอนที่ 2 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว1517
อ่าน Buyuden ตอนที่ 1 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว3436

แสดงความคิดเห็น