Buyuden


4,834

ข้อมูลการ์ตูน Buyuden

ชื่ออื่นๆ : Buyuuden

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2011

เรื่องย่อ :

ชายหนุ่มผู้ที่เก่งไปทุกเรื่อง รู้สึกเซงกับชีวิต ที่มีแต่เรื่องน่าเบื่อ กลับต้องเปลี่ยนไป เมื่อไปตกหลุมรักกับผู้หญิงที่ชื่นชอบกีฬาชกมวย

อ่าน Buyuden, อ่านการ์ตูน Buyuden, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Buyuden, มังงะ Buyuden, Buyuden TH อัพเดทล่าสุด, Buyuden manga, Buyuden แปลไทย, Buyuden ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Buyuden ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Buyuuden
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Buyuden ตอนที่ 78 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว1048
อ่าน Buyuden ตอนที่ 77 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว670
อ่าน Buyuden ตอนที่ 76 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว638
อ่าน Buyuden ตอนที่ 75 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว589
อ่าน Buyuden ตอนที่ 74 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว559
อ่าน Buyuden ตอนที่ 73 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว595
อ่าน Buyuden ตอนที่ 72 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว588
อ่าน Buyuden ตอนที่ 71 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว622
อ่าน Buyuden ตอนที่ 70 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว637
อ่าน Buyuden ตอนที่ 69 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว628
อ่าน Buyuden ตอนที่ 68 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว589
อ่าน Buyuden ตอนที่ 67 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว595
อ่าน Buyuden ตอนที่ 66 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว623
อ่าน Buyuden ตอนที่ 65 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว586
อ่าน Buyuden ตอนที่ 64 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว519
อ่าน Buyuden ตอนที่ 63 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว564
อ่าน Buyuden ตอนที่ 62 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว585
อ่าน Buyuden ตอนที่ 61 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว571
อ่าน Buyuden ตอนที่ 60 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว634
อ่าน Buyuden ตอนที่ 59 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว624
อ่าน Buyuden ตอนที่ 58 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว610
อ่าน Buyuden ตอนที่ 57 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว608
อ่าน Buyuden ตอนที่ 56 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว637
อ่าน Buyuden ตอนที่ 55 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว669
อ่าน Buyuden ตอนที่ 54 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว690
อ่าน Buyuden ตอนที่ 53 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว648
อ่าน Buyuden ตอนที่ 52 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว661
อ่าน Buyuden ตอนที่ 51 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว679
อ่าน Buyuden ตอนที่ 50 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว687
อ่าน Buyuden ตอนที่ 49 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว610
อ่าน Buyuden ตอนที่ 48 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว675
อ่าน Buyuden ตอนที่ 47 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว622
อ่าน Buyuden ตอนที่ 46 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว653
อ่าน Buyuden ตอนที่ 45 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว599
อ่าน Buyuden ตอนที่ 44 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว578
อ่าน Buyuden ตอนที่ 43 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว649
อ่าน Buyuden ตอนที่ 42 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว650
อ่าน Buyuden ตอนที่ 41 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว654
อ่าน Buyuden ตอนที่ 40 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว710
อ่าน Buyuden ตอนที่ 39 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว709
อ่าน Buyuden ตอนที่ 38 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว688
อ่าน Buyuden ตอนที่ 37 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว652
อ่าน Buyuden ตอนที่ 36 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว608
อ่าน Buyuden ตอนที่ 35 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว653
อ่าน Buyuden ตอนที่ 34 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว671
อ่าน Buyuden ตอนที่ 33 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว649
อ่าน Buyuden ตอนที่ 32 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว711
อ่าน Buyuden ตอนที่ 31 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว666
อ่าน Buyuden ตอนที่ 30 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว776
อ่าน Buyuden ตอนที่ 29 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว671
อ่าน Buyuden ตอนที่ 28 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว743
อ่าน Buyuden ตอนที่ 27 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว672
อ่าน Buyuden ตอนที่ 26 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว659
อ่าน Buyuden ตอนที่ 25 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว674
อ่าน Buyuden ตอนที่ 24 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว647
อ่าน Buyuden ตอนที่ 23 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว598
อ่าน Buyuden ตอนที่ 22 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว780
อ่าน Buyuden ตอนที่ 21 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว647
อ่าน Buyuden ตอนที่ 20 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว755
อ่าน Buyuden ตอนที่ 19 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว641
อ่าน Buyuden ตอนที่ 18 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว607
อ่าน Buyuden ตอนที่ 17 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว665
อ่าน Buyuden ตอนที่ 16 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว734
อ่าน Buyuden ตอนที่ 15 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว728
อ่าน Buyuden ตอนที่ 14 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว738
อ่าน Buyuden ตอนที่ 13 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว740
อ่าน Buyuden ตอนที่ 12 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว801
อ่าน Buyuden ตอนที่ 11 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว786
อ่าน Buyuden ตอนที่ 10 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว980
อ่าน Buyuden ตอนที่ 9 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว930
อ่าน Buyuden ตอนที่ 8 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว954
อ่าน Buyuden ตอนที่ 7 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว894
อ่าน Buyuden ตอนที่ 6 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว930
อ่าน Buyuden ตอนที่ 5 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว996
อ่าน Buyuden ตอนที่ 4 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว1021
อ่าน Buyuden ตอนที่ 3 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว1191
อ่าน Buyuden ตอนที่ 2 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว1381
อ่าน Buyuden ตอนที่ 1 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว3076

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด