Green Worldz


32,391

ข้อมูลการ์ตูน Green Worldz

ชื่ออื่นๆ : GREEN WORLDZ

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ปี 20xx เผ่าพันธุ์พืชได้ปกคลุมและทำลายมนุษยชาติ เหล่าผู้รอดชีวิตได้อาศัยอยู่ในทางเดินรถไฟใต้ดิน เรื่องราวการผจญภัยของนักเรียนนามว่าอากิระจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม..

อ่าน Green Worldz, อ่านการ์ตูน Green Worldz, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Green Worldz, มังงะ Green Worldz, Green Worldz TH อัพเดทล่าสุด, Green Worldz manga, Green Worldz แปลไทย, Green Worldz ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Green Worldz ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., GREEN WORLDZ
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 67 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว14778
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 66 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7560
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 65 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว6968
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 64 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7625
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 63 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8738
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 62 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว10199
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 61 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว8147
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 60 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7166
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 59 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6304
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 58 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว5895
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 57 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6090
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 56 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว5940
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 55 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7071
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 54 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6881
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 53 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6278
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 52 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6555
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 51 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6389
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 50 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6733
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 49 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว5472
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 48 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว5491
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 47 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว5368
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 46 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6096
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 45 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6582
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 44 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว9458
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 43 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7371
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 42 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6695
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7013
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 40 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8125
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7311
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 38 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6420
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6696
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 36 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6473
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7496
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 34 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6700
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6652
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 32 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7139
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7836
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 30 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7411
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6525
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7154
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6832
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7742
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7442
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6459
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6828
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7256
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7484
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 20 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8049
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 19 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8202
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 18 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7157
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 17 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6620
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 16 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7515
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 15 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7253
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 14 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6633
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 13 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7348
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 12 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6837
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 11 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7441
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 10 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7625
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 9 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7446
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 8 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว9140
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 7 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8018
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 6 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8163
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 5 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8244
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 4 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8207
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 3 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว11096
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 2 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12263
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 1 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว17543

แสดงความคิดเห็น