Green Worldz


33,277

ข้อมูลการ์ตูน Green Worldz

ชื่ออื่นๆ : GREEN WORLDZ

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ปี 20xx เผ่าพันธุ์พืชได้ปกคลุมและทำลายมนุษยชาติ เหล่าผู้รอดชีวิตได้อาศัยอยู่ในทางเดินรถไฟใต้ดิน เรื่องราวการผจญภัยของนักเรียนนามว่าอากิระจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม..

อ่าน Green Worldz, อ่านการ์ตูน Green Worldz, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Green Worldz, มังงะ Green Worldz, Green Worldz TH อัพเดทล่าสุด, Green Worldz manga, Green Worldz แปลไทย, Green Worldz ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Green Worldz ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., GREEN WORLDZ
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 67 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว14954
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 66 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว7635
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 65 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว7049
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 64 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว7687
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 63 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว8815
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 62 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว10258
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 61 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว8216
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 60 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7263
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 59 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6377
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 58 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว5953
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 57 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6176
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 56 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว5999
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 55 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7168
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 54 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6954
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 53 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6358
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 52 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6613
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 51 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6457
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 50 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6819
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 49 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว5534
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 48 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว5557
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 47 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว5453
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 46 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6155
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 45 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6638
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 44 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว9543
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 43 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7438
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 42 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6761
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 41 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7099
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 40 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8199
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 39 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7369
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 38 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6489
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 37 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6758
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 36 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6542
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 35 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7581
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 34 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6769
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 33 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6719
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 32 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7227
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 31 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7934
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 30 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7515
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 29 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6608
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 28 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7221
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 27 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6910
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 26 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7857
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 25 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7567
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 24 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6534
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 23 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6907
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 22 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7345
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 21 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7574
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 20 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8159
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 19 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8297
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 18 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7242
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 17 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6707
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 16 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7636
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 15 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7366
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 14 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6726
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 13 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7468
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 12 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว6945
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 11 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7539
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 10 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7761
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 9 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7552
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 8 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว9299
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 7 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8175
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 6 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8345
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 5 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8399
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 4 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8365
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 3 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว11299
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 2 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว12549
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 1 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว18040

แสดงความคิดเห็น