Green Worldz


31,937

ข้อมูลการ์ตูน Green Worldz

ชื่ออื่นๆ : GREEN WORLDZ

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ปี 20xx เผ่าพันธุ์พืชได้ปกคลุมและทำลายมนุษยชาติ เหล่าผู้รอดชีวิตได้อาศัยอยู่ในทางเดินรถไฟใต้ดิน เรื่องราวการผจญภัยของนักเรียนนามว่าอากิระจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม..

อ่าน Green Worldz, อ่านการ์ตูน Green Worldz, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Green Worldz, มังงะ Green Worldz, Green Worldz TH อัพเดทล่าสุด, Green Worldz manga, Green Worldz แปลไทย, Green Worldz ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Green Worldz ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., GREEN WORLDZ
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 67 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว14676
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 66 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7500
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 65 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว6924
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 64 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7569
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 63 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8681
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 62 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว10144
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 61 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว8106
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 60 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7138
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 59 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6286
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 58 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว5876
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 57 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6057
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 56 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว5903
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 55 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7047
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 54 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6843
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 53 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6251
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 52 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6533
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 51 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6355
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 50 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6713
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 49 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว5442
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 48 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว5470
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 47 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว5326
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 46 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6057
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 45 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6547
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 44 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว9403
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 43 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7344
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 42 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6670
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 41 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6985
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 40 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8092
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 39 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7285
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 38 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6382
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 37 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6667
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 36 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6452
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 35 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7457
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 34 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6671
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 33 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6611
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 32 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7094
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 31 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7772
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 30 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7378
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 29 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6488
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 28 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7116
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 27 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6807
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 26 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7698
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 25 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7403
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 24 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6422
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 23 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6784
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 22 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7211
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 21 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7449
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 20 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8011
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 19 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8149
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 18 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7128
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 17 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6600
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 16 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7475
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 15 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7209
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 14 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6594
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 13 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7304
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 12 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว6789
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 11 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7396
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 10 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7578
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 9 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7392
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 8 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว9078
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 7 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7951
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 6 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8101
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8161
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 4 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8143
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 3 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว11013
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 2 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว12121
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 1 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว17237

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด