Jin


9,423

ข้อมูลการ์ตูน Jin

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2000

เรื่องย่อ :

มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย

อ่าน Jin, อ่านการ์ตูน Jin, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Jin, มังงะ Jin, Jin TH อัพเดทล่าสุด, Jin manga, Jin แปลไทย, Jin ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Jin ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Jin ตอน 49 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว4190
อ่าน Jin ตอน 48 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1891
อ่าน Jin ตอน 47 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2422
อ่าน Jin ตอน 46 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1815
อ่าน Jin ตอน 45 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1809
อ่าน Jin ตอน 44 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1820
อ่าน Jin ตอน 43 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1841
อ่าน Jin ตอน 42 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2000
อ่าน Jin ตอน 41 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1913
อ่าน Jin ตอน 40 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2033
อ่าน Jin ตอน 39 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1774
อ่าน Jin ตอน 38 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1951
อ่าน Jin ตอน 37 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1966
อ่าน Jin ตอน 36 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1848
อ่าน Jin ตอน 35 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1729
อ่าน Jin ตอน 34 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1786
อ่าน Jin ตอน 33 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1838
อ่าน Jin ตอน 32 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1824
อ่าน Jin ตอน 31 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1939
อ่าน Jin ตอน 30 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1898
อ่าน Jin ตอน 29 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2194
อ่าน Jin ตอน 28 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2281
อ่าน Jin ตอน 27 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2168
อ่าน Jin ตอน 26 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2262
อ่าน Jin ตอน 25 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2442
อ่าน Jin ตอน 24 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2498
อ่าน Jin ตอน 23 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2342
อ่าน Jin ตอน 22 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2683
อ่าน Jin ตอน 21 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2422
อ่าน Jin ตอน 20 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2583
อ่าน Jin ตอน 19 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2407
อ่าน Jin ตอน 18 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2714
อ่าน Jin ตอน 17 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2447
อ่าน Jin ตอน 16 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2588
อ่าน Jin ตอน 15 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2566
อ่าน Jin ตอน 14 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2493
อ่าน Jin ตอน 13 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2358
อ่าน Jin ตอน 12 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2368
อ่าน Jin ตอน 11 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2703
อ่าน Jin ตอน 10 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2451
อ่าน Jin ตอน 9 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2659
อ่าน Jin ตอน 8 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2609
อ่าน Jin ตอน 7 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2731
อ่าน Jin ตอน 6 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2831
อ่าน Jin ตอน 5 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2770
อ่าน Jin ตอน 4 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2700
อ่าน Jin ตอน 3 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2922
อ่าน Jin ตอน 2 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2965
อ่าน Jin ตอน 1 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว5326

แสดงความคิดเห็น