Jin


9,856

ข้อมูลการ์ตูน Jin

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2000

เรื่องย่อ :

มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย

อ่าน Jin, อ่านการ์ตูน Jin, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Jin, มังงะ Jin, Jin TH อัพเดทล่าสุด, Jin manga, Jin แปลไทย, Jin ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Jin ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Jin ตอน 49 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว4286
อ่าน Jin ตอน 48 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1961
อ่าน Jin ตอน 47 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2472
อ่าน Jin ตอน 46 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1914
อ่าน Jin ตอน 45 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1884
อ่าน Jin ตอน 44 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1939
อ่าน Jin ตอน 43 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1891
อ่าน Jin ตอน 42 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2125
อ่าน Jin ตอน 41 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1986
อ่าน Jin ตอน 40 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2112
อ่าน Jin ตอน 39 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1825
อ่าน Jin ตอน 38 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1997
อ่าน Jin ตอน 37 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2060
อ่าน Jin ตอน 36 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1944
อ่าน Jin ตอน 35 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1831
อ่าน Jin ตอน 34 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1872
อ่าน Jin ตอน 33 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1939
อ่าน Jin ตอน 32 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว1883
อ่าน Jin ตอน 31 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2049
อ่าน Jin ตอน 30 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2003
อ่าน Jin ตอน 29 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2273
อ่าน Jin ตอน 28 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2422
อ่าน Jin ตอน 27 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2315
อ่าน Jin ตอน 26 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2348
อ่าน Jin ตอน 25 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2527
อ่าน Jin ตอน 24 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2592
อ่าน Jin ตอน 23 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2445
อ่าน Jin ตอน 22 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2809
อ่าน Jin ตอน 21 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2560
อ่าน Jin ตอน 20 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2750
อ่าน Jin ตอน 19 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2454
อ่าน Jin ตอน 18 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2794
อ่าน Jin ตอน 17 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2547
อ่าน Jin ตอน 16 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2639
อ่าน Jin ตอน 15 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2702
อ่าน Jin ตอน 14 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2560
อ่าน Jin ตอน 13 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2435
อ่าน Jin ตอน 12 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2461
อ่าน Jin ตอน 11 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2771
อ่าน Jin ตอน 10 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2504
อ่าน Jin ตอน 9 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2759
อ่าน Jin ตอน 8 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2740
อ่าน Jin ตอน 7 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2887
อ่าน Jin ตอน 6 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2892
อ่าน Jin ตอน 5 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2850
อ่าน Jin ตอน 4 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว2788
อ่าน Jin ตอน 3 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว3018
อ่าน Jin ตอน 2 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว3028
อ่าน Jin ตอน 1 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว5478

แสดงความคิดเห็น