Magi: Sinbad no Bouken


25,456

ข้อมูลการ์ตูน Magi: Sinbad no Bouken

ชื่ออื่นๆ : Magi Sinbad no Bouken, Magi: Adventure of Sinbad

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เรื่องราวในอดีตของซินแบด ก่อนที่จะเป็นราชาของซินเดเรีย

อ่าน Magi: Sinbad no Bouken, อ่านการ์ตูน Magi: Sinbad no Bouken, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Magi: Sinbad no Bouken, มังงะ Magi: Sinbad no Bouken, Magi: Sinbad no Bouken TH อัพเดทล่าสุด, Magi: Sinbad no Bouken manga, Magi: Sinbad no Bouken แปลไทย, Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Magi: Sinbad no Bouken ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Magi Sinbad no Bouken, Magi: Adventure of Sinbad
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 66 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว11604
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 65 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10000
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 64 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว6486
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 63 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว4902
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 62 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5503
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 61 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5028
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 60 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5619
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 59 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5530
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 58 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5350
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 57 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5438
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 56 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5349
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 55 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5108
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 54 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว4612
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 53 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว4055
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 52 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว4356
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 51 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3761
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 50 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว4026
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 49 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3398
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 48 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3271
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 47 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3350
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 46 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3376
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 45 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3582
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 44 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3669
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 43.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2348
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 43 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3370
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 42 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3177
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 41 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3069
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 40 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3756
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 39 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3341
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 38 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3970
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 37 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3680
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 36 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3761
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 35 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3257
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 34 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3433
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 33 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3025
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 32 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3077
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 31 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3000
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 30 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว4123
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 29 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว5066
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 28 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว4207
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 27 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว4220
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 26.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2189
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 26 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3484
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 25 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3562
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 24.1 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2158
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 24 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3538
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 23.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2726
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 23 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2853
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 22.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2917
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 22 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2959
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 21.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2607
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 21 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2965
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 20.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2476
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 20 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3174
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 19.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2328
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 19 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2731
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 18.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2385
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 18 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2796
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 17.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2227
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 17 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3119
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 16.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2381
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 16 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3033
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 15.5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว2416
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 15 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3132
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 14 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3576
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 13 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3987
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 12 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว4075
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 11 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3853
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 10 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3644
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 9 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3573
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 8 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3469
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 7 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3718
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 6 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3610
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว4235
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 4 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว4917
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 3 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว3979
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 2 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว5710
อ่าน Magi: Sinbad no Bouken ตอนที่ 1 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว11341

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด