Path A waY


252,740

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 137 TH แปลไทย3 วัน ที่แล้ว3048
อ่าน Path A waY ตอนที่ 136 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว4668
อ่าน Path A waY ตอนที่ 135 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว3598
อ่าน Path A waY ตอนที่ 134 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5315
อ่าน Path A waY ตอนที่ 133 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว4466
อ่าน Path A waY ตอนที่ 132 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5884
อ่าน Path A waY ตอนที่ 131 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว5914
อ่าน Path A waY ตอนที่ 130 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว5413
อ่าน Path A waY ตอนที่ 129 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4939
อ่าน Path A waY ตอนที่ 128 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว6492
อ่าน Path A waY ตอนที่ 127 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว5357
อ่าน Path A waY ตอนที่ 126 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว5820
อ่าน Path A waY ตอนที่ 125 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว6101
อ่าน Path A waY ตอนที่ 124 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว6818
อ่าน Path A waY ตอนที่ 123 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว5880
อ่าน Path A waY ตอนที่ 122 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว7668
อ่าน Path A waY ตอนที่ 121 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว6811
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว5915
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว5716
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว8208
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว6491
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว7425
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว8149
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว10300
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว8737
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว8377
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว8215
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว11710
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว8174
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5701
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6100
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว4777
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5543
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6667
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6257
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7130
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว6175
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6421
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6349
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6050
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว6035
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว5936
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว5526
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8495
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว10526
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว6406
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8731
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9150
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว10074
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8773
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว9009
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว10197
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9484
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว16168
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว13729
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11680
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว9117
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11200
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9068
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9710
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว10398
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว9172
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว9821
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10491
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10986
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว9937
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10436
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว11750
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10030
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11231
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว15385
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12834
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว12365
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว11494
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว12178
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12426
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว13258
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว13279
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว11549
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12327
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12440
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว17615
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15257
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15222
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15006
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว16142
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว13515
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว13325
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12254
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12859
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13023
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว14455
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว15489
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว16001
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว15626
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16175
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14218
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15127
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14561
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13659
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14221
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14723
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15250
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15386
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16650
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15497
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16411
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15603
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14365
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14524
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15845
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว17172
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16943
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว22265
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14586
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14889
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14057
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14907
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14290
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14331
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14764
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14494
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14690
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14508
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15127
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว18434
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15853
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว17943
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว18096
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว18258
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว18343
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว19322
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว20191
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว21473
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว24219
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว25082
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว97322

แสดงความคิดเห็น