Path A waY


231,276

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 133 TH แปลไทย2 วัน ที่แล้ว3055
อ่าน Path A waY ตอนที่ 132 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว5178
อ่าน Path A waY ตอนที่ 131 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว5255
อ่าน Path A waY ตอนที่ 130 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว4774
อ่าน Path A waY ตอนที่ 129 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว4387
อ่าน Path A waY ตอนที่ 128 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว6025
อ่าน Path A waY ตอนที่ 127 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว4890
อ่าน Path A waY ตอนที่ 126 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว5339
อ่าน Path A waY ตอนที่ 125 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว5625
อ่าน Path A waY ตอนที่ 124 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว6286
อ่าน Path A waY ตอนที่ 123 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว5320
อ่าน Path A waY ตอนที่ 122 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7164
อ่าน Path A waY ตอนที่ 121 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว6333
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว5395
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว5252
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว7574
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว6088
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว7060
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว7761
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว9545
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว8414
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว8012
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว7910
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว11319
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว7881
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5432
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5872
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4519
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5280
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว6455
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5984
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว6863
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5936
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6164
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6117
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว5804
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว5820
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว5725
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว5315
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8275
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10202
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6181
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว8503
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8926
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว9836
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8567
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8788
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว9997
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว9215
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว15960
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว13522
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว11493
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8914
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว10950
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8835
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว9520
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว10220
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว9002
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว9636
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10327
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10803
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว9765
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10214
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11553
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9834
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว11029
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว15105
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว12605
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว12131
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11285
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11955
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว12213
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว12998
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว13057
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11370
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12153
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12204
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว17375
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว15045
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว15016
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว14819
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว15929
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว13342
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว13084
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว11938
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12665
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12850
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14195
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15293
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15747
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว15425
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15979
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13994
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14853
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14292
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13435
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13999
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14471
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15016
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15118
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว16389
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15210
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว16149
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15271
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14122
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14276
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15524
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว16864
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว16625
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว21858
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14314
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14540
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13750
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14557
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13984
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14028
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14457
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14105
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14272
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14185
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14730
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว17975
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15301
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว17262
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว17390
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว17529
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว17524
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว18471
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว19118
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว20180
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว22549
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว22770
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว86795

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด