Shen Yin Wang Zuo


297,583

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว22156
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว18428
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว8515
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว18766
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว12450
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว12047
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว10403
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว14031
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว12399
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว11757
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว12338
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว13470
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว15308
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว12156
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว11408
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว10895
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว14849
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว20749
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว7015
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว7149
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว34719
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว31721
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว28435
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว28151
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว25869
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว27393
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว29360
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว24607
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว24284
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว26500
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว29541
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว29507
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว26007
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว30184
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว31102
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว26604
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว31729
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว50693
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว50693
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว32981
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว37467
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว42426
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว38087
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว40096
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว35287
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว32969
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว33522
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว35263
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว33930
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว31292
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว32813
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว53928
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว53928
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว32543
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว33307
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว35656
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว38419
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว35825
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว36579
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว34127
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว36205
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว43165
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว38267
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว39806
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว37015
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว37185
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว35451
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว34997
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว68275
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว29026
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว27150
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว25656
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว25320
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว27210
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว25415
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว25274
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว28036
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว26754
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว29473
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว26647
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว26680
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว27413
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว28128
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว28890
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว28890
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว29557
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว29375
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว29805
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว30617
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว27401
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว26743
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว27386
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว30008
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว30086
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว29999
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31875
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว35211
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว47846
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว38925

แสดงความคิดเห็น