Shen Yin Wang Zuo


315,382

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว27840
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว21477
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว11720
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว21762
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว15275
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว15177
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12041
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว16884
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว15408
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว14693
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15430
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว16649
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว18184
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว15133
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว14526
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว14136
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว18247
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว23838
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว10845
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว11095
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว38515
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว35999
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว32682
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว32099
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว29908
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว31434
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว33243
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว28145
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว27867
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว30239
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว33201
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว33749
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว29916
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว33913
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว34479
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว30011
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว35722
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว56173
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว56173
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว37016
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว41309
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว46335
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว41920
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว44069
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว39503
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว36650
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว37372
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว39630
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว37883
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว34937
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว36914
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว60129
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว60129
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว36574
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว37304
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว39810
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว42681
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว40124
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว41049
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว38459
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว40484
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว47734
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว42861
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว43821
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว41071
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว41294
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว39470
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว39153
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว75731
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว32161
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว30195
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว28417
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว28174
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว30187
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว28078
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว28168
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว31353
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว30685
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33240
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว29912
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว30210
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31035
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31973
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33029
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว32476
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33424
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33316
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33607
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว34596
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว30767
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว30216
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว30998
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว34229
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว34432
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว34523
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว37276
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว42133
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว58320
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว47112

แสดงความคิดเห็น