Shen Yin Wang Zuo


291,523

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว20482
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว17849
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว7965
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว18268
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว11990
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว11514
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว9953
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว13534
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว11800
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว11255
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว11820
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว12954
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว14821
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว11670
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว10960
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว10447
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว14356
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว20291
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว6434
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว6548
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว34243
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว31078
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว27801
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว27603
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว25318
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว26801
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว28816
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว24125
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว23781
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว25969
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว29057
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว28883
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว25500
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว29714
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว30647
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว26183
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว31254
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว49816
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว49816
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว32436
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว36953
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว41897
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว37658
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว39579
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว34760
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว32514
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว33017
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว34730
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว33456
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว30818
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว32229
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว53039
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว53039
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว32028
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว32825
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว35173
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว37920
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว35355
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว36116
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว33639
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว35687
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว42587
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว37797
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว39358
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว36512
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว36687
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว34924
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว34423
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว67029
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว28564
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว26716
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว25278
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว24948
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว26799
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว25063
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว24908
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว27653
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว26379
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว29049
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว26317
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว26322
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว27023
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว27662
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28422
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28382
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28999
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28819
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว29201
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว29861
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว26911
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว26158
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว26724
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว29220
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว29229
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว29078
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว30760
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว33680
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว44947
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว36456

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด