Shen Yin Wang Zuo


318,370

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 127.3 (89.3) TH แปลไทย3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 127.2 (89.2) TH แปลไทย1 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 127.1 (89.1) TH แปลไทย2 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.3 (88.3) TH แปลไทย4 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.2 (88.2) TH แปลไทย4 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.1 (88.1) TH แปลไทย6 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.3 (87.3) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.2 (87.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.1 (87.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.3 (86.3) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.2 (86.2) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.1 (86.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.3 (85.3) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.2 (85.2) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.1 (85.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.3 (84.3) TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.2 (84.2) TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122 (84.1) TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.3 (83.3) TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.2 (83.2) TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.1 (83.1) TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว28733
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว21707
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว11962
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว21864
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15526
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15452
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว12108
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว16967
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว15651
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว14909
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว15666
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16867
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว18413
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว15195
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว14579
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว14361
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว18468
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว24015
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว11084
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว11294
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว38672
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว36132
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว32858
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว32159
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว30029
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว31550
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว33458
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28363
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว28069
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว30457
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว33406
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว33958
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว30058
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว34114
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว34666
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว30154
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว35961
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว56593
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว56593
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว37212
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว41514
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว46541
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว42128
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว44291
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39730
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว36806
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37565
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39827
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว38044
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว35115
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37108
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว60300
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว60300
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว36775
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37485
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39963
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว42815
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40276
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41203
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว38578
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40617
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว47883
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว43014
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว43979
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41209
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41385
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39561
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39231
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว75969
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว32252
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว30251
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28467
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28234
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว30266
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28154
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28281
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว31480
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว30887
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33526
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว30153
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว30332
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว31140
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว32058
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33166
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว32574
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33527
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33460
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว33741
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว34803
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว30814
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว30278
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว31062
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว34323
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว34600
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว34632
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว37449
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว42439
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว59392
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว48116

แสดงความคิดเห็น