Shin Mazinger Zero


50,311

ข้อมูลการ์ตูน Shin Mazinger Zero

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2018

เรื่องย่อ :

ก่อกำเนิดจักรกลที่แข็งแกร่งที่สุดในทุกจักรวาล มาซินเกอร์ ซีโร่ ด้วยความช่วยเหลือของ มิเนอร์ว่าX คาบูโตะ โคจิ จะสามารถปกป้องงมนุษยชาติจากหายนะได้หรือไม่?

อ่าน Shin Mazinger Zero, อ่านการ์ตูน Shin Mazinger Zero, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shin Mazinger Zero, มังงะ Shin Mazinger Zero, Shin Mazinger Zero TH อัพเดทล่าสุด, Shin Mazinger Zero manga, Shin Mazinger Zero แปลไทย, Shin Mazinger Zero ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shin Mazinger Zero ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 38 TH แปลไทย17 นาที ที่แล้ว42
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 37 TH แปลไทย5 วัน ที่แล้ว1332
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 36 TH แปลไทย5 วัน ที่แล้ว655
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 35 TH แปลไทย5 วัน ที่แล้ว622
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 34 TH แปลไทย5 วัน ที่แล้ว943
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 33 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว4849
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 32 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2148
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 31 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว2405
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 30 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว2490
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 29 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว2170
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 28 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว2324
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 27 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว2602
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 26 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว1834
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 25 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2594
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 24 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2652
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 23 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2820
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 22 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2576
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 21 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2346
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 20 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว2959
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 19 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว2552
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 18 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว3338
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 17 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3044
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 16 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว2998
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 15 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว2845
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 14 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว2717
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 13 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว2514
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 12 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว2823
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 11 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว2932
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 10 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3133
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 9 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว3178
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 8 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว3680
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 7 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว4653
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 6 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว4620
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 5 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5180
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 4 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5038
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 3 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5489
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 2 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว6883
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 1 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว9039
อ่าน Shin Mazinger Zero ตอนที่ 0 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว13616

แสดงความคิดเห็น