Shingeki no Kyojin: Before the Fall


87,151

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 38 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว3607
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 37 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2792
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 36 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว3430
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว3367
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว6511
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว2506
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว2478
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว2137
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว4428
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว5305
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว6125
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว5642
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว2899
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4992
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว7278
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว6356
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว4834
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6421
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6850
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5641
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6855
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว3144
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว4943
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7951
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว9204
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว8572
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว11265
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว10396
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10970
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12041
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7230
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6996
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12622
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว13436
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว16128
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14286
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว11208
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12440
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว10461
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13368
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13775
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15621
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว16365
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว16140
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว27354
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว24959

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด