Shingeki no Kyojin: Before the Fall


92,956

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 40 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว2920
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 39 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว3286
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 38 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว4204
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 37 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3205
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 36 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3756
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3753
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว6829
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว2675
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว2724
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว2297
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว4630
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5528
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว6398
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5848
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว3058
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5152
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว7470
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6551
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว5046
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6625
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว7064
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว5869
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7068
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว3276
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว5139
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว8246
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว9402
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8772
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว11478
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว10608
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว11223
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว12292
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว7419
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว7231
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว12861
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว13674
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16397
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14572
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว11485
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12749
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว10828
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13714
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14115
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16064
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16979
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16838
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว28865
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว26860

แสดงความคิดเห็น